Presentació de les Sol·licituds d’Ajuts de Menjador per al curs 2021-22

Dimarts 27 d’abril s’inicia el període de presentació de les “Sol·licituds d’Ajuts de Menjador per al curs 2021-22”

La formalització de les sol·licituds es farà per internet a través del formulari de la Seu Electrònica durant el període de presentació de sol·licituds establert (del 27 d’abril al 14 de maig de 2021, ambdós inclosos).

Podeu trobar tota la informació necessària a: https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=3501

I per qualsevol dubte podeu adreçar-vos a: bequesmenjador@terrassa.cat