Comissió coeducativa

“La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe potenciant així la igualtat real d’oportunitats.

La coeducació proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents de transformació.

Una bona acció coeducadora tant a nivell de centre, com d’aula i entorn és fonamental per prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció prematura de relacions abusives.” Generalitat de Catalunya (link a: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/)

El sistema educatiu segueix perpetuant rols i estereotips de gènere sexistes. Davant la dificultat que te l’escola per modificar aquests models, profundament arrelats a la nostra societat, la coeducació es presenta com una eina que facilita generar un canvi cultural, una nova manera d’educar en el desenvolupament integral de les persones.

És per això que des del Serra de l’Obac volem sumar esforços entre AMPA i Professorat, impulsant una Comissió Coeducativa que treballi per una escola més inclusiva.