Menjador servei esporàdic

Si voleu que un día puntual , el vostre fill faci ús del servei del menjador , només heu de treure un ticket al Servicaixa de la següent manera

1-MENÚ : ALTRES OPERACIONS

2-PAGAMENTS

3-COL.LEGIS I MATRICULES

4-AMB EL CODI D´ENTITAT

5-Inserir el codi de Serunion per la nostra escola: 0253591

6-POSAR L´IMPORT QUE VOLEM PAGAR. preu per ticket 6,85€

7-POSAR EL REMITENT DEL QUE FA L´INGRES. en aquest cas nom del nen.

8-VALIDAR OPERACIÓ.

Sortiràn dos copies. Una per posar-la a la bustia del menjador i l´altre per la familia de justificant