Comissió de menjador

COMISSIÓ DE MENJADOR

Protocol de comunicació d’incidències de menjador escolar a l’Ampa.

Des de l’Ampa voldríem tenir constància de les incidències que us trobeu en el servei de menjador,

per tal de poder traslladar-les a les reunions de la Comissió Municipal de Menjador, amb l’objectiu de

que estiguin informats els responsables finals tant de l’empresa com de l’Ajuntament.

La via per resoldre les queixes o incidències, és en primera instància amb la monitora o coordinadora.

En cas que aquestes no es resolguin, o siguin reincidents, i creieu oportú contactar amb l’empresa, us

preguem que ens passeu còpia d’aquesta reclamació per escrit a l’adreça de mail:

menjador@ampaserradelobac.org