Què és i qui forma l’AFA


Què és?

És una associació sense ànim de lucre, formada per mares, pares i tutors/es d’alumnes d’un centre educatiu no universitari, la finalitat de la qual és participar i intervenir en la gestió del centre, a fi de millorar l’educació i aconseguir un clima de convivència en el mateix.

Les AFA’s tenim una gran responsabilitat. La qualitat de l’Escola depèn, en bona mesura, del nostre suport, de les nostres idees i de la nostra participació. La nostra participació és bàsica per aconseguir juntament amb l’equip docent desenvolupar la nostra escola.

El paper de l’AFA és imprescindible per aconseguir la qualitat educativa per a totes i tots!
 
L’AFA té un gran paper dins de la comunitat educativa:
 • Evitar que qualsevol negligència pugui deteriorar l’educació dels nostres infants.
 • Contribuir a desenvolupar les senyes d’identitat del model de la nostra escola.

Finalitat de l’AFA
 • Informar i assessorar a les famílies de les activitats pròpies de l’AFA de manera individual i col.lectiva en tot allò que concerneixi a l’educació dels seus fills/es i promoure que exerceixin els drets i deures que tenen en aquesta tasca.
 • Potenciar la formació per a la participació de la família en la vida del centre i en els seus òrgans de govern.
 • Ajudar l’alumnat i les famílies amb necessitats educatives específiques o necessitats socials.
 • Promoure la qualitat educativa.
 • Col.laborar, amb el professorat i l’alumnat, per al bon funcionament del Centre.
 • Fomentar la convivència entre la comunitat educativa.
 • Realitzar activitats de caràcter educatiu que reforcin els valors i objectius del Projecte Educatiu del Centre.
 • Facilitar les activitats educatives en relació amb l’entorn.

I tot allò que estableixin els seus Estatuts o que, puntualment, sigui necessari.


Història de la nostra AFA

Al curs 2005/2006, els infants del futur centre “Serra de l’Obac” van començar el curs a un altre centre, el CEIP L’ Enxaneta.

Al maig de 2006, el nostre CEIP es va fundar de manera oficial, i un grup de famílies dels únics dos cursos que estaven en funcionament van veure la necessitat de crear una Associació de famílies, que anés agafant pràctica durant el curs 2006/2007, i poder estar preparats per caminar pel nostre compte, al curs 2007/2008.

Així, el curs 2006/2007 ens vam anar organitzant, ens vam crear oficialment com a AFA, i van començar a treballar perquè el 12 de setembre de 2007, totes les activitats estiguessin en marxa, i poder donar així un bon servei a les famílies del nostre centre.


Organització

La nostra AFA està formada per les mares, pares, tutores i tutors dels alumnes de l’Escola Serra de l’Obac.

Per portar la coordinació de l’associació existeix una Junta Directiva Electa que està formada per:

Presidenta: Joan Puig Pascual 
Sots-Presidenta: Abel Ortega Carrasco 
Secretaria: Maite Fontanet Llobregat 
Tresoreria: César Azuara Moyano 

Per tal de donar recolzament a aquesta Junta Directiva es conformen diferentes comissions en les que la Junta Directiva delega diferentes funcions.

Les comissions són integrades per un nombre determinat de socis/sòcies que invertint temps desenvolupen les tasques necessàries per dur a terme les labors que li han estat assignades. Quan dintre d’una comissió una part d’ella pren certa envergadura es constitueix en sots-comissió.

Les comissions constituides a la nostra AFA són:

 • Tresoreria: Realitza les funcions econòmiques i comptables de l’AFA.
 • Extraescolars: Desenvolupa i gestiona totes les activitats extraescolars que es realitzen des de l’AFA.
 • Festes: Prepara i gestiona les festes que es realitzen a l’escola. També organitza sortides culturals com la visita a les Esglésies de Sant Pere o excursions com a La Pastora.
 • Carnestoltes: Prepara i gestiona la Rúa infantil de Terrassa.
 • Biblioteca: Dona suport i recolzament a la gestió de biblioteca de l’escola.
 • Comunicació: S’encarrega de gestionar la comunicació entre la junta directiva, les comissions i les famílies sòcies de l’AFA, a través dels mitjans de comunicació (Web, App i Instagram).
 • Menjador: Realitza el control de les condicions i activitats que es realitzen al servei de menjador de l’escola.
 • Mobilitat: Treballa per aconseguir que l’ entorn escolar sigui del tot segur i de confiança , amb la finalitat de que els alumnes puguin accedir a l’escola a peu i de manera autònoma a certa edat.
 • Siei: Vetlla per la integració de l’alumnat Tea i amb necessitats especials a la nostra comunitat educativa.
 • Coeduació: L’objectiu principal és coeducar i treballar per una escola més inclusiva.
 • Solidària: Realitza accions solidàries, moltes d’elles en col·laboració amb altres associacions, per tal de donar recolzament a situacions desfavorables.  
 • Avantatges Famílies Sòcies: Organitza activitats per les famílies de l’AFA tals com xerrades de tipologia variada, formacions, jornades familiars com el cinema a la fresca o activitats pels infants com l’hora del conte. A més a més, s’encarrega dels descomptes en botigues/empreses i dels obsequis per les famílies sòcies, i de les Orles de 6è.

Comissió Extraescolars: Meritxell Tomàs Maldonado i Noemi Ródenas Gómez.

Comissió Festes: Marta de Dios Gil, Aleix Conesa, Aida Castro Moya, Mireia Planas, Azahara Puertas Rubio, Noemí Ródenas Gómez, Isa Navajas, Dúnia Chahri Vizcarro.

Comissió Carnestoltes: Juan José Abad Aladid.

Comissió Comunicació: Sònia García Sànchez.

Comissió Menjador: Marta de Dios Gil.

Comissió Mobilitat: Dúnia Chahri Vizcarro.

Comissió Siei: Azahara Puertas Rubio.

Comissió Coeducativa: Francisco José Bernabéu Cirera i Sara Bertran Gordillo.

Comissió Solidària: Yolanda Díaz Martín i Patricia Puebla Madrid.

Comissió Avantatges Famílies Sòcies: Raquel Fornells Fiestas.

Deixa un comentari