Resultat Votació Jornada Continua

Des de l’AFA us volem comunicar els resultats de l’enquesta que s’ha dut a terme durant les últimes setmanes, sobre la valoració de poder fer la jornada continua a l’escola.
Els resultats obtinguts han estat els següents:
De les 344 famílies del Serra, hem rebut 249 vots, dels quals 223 han estat vàlids i 26 nuls (vots repetits, manca de dades, etc.).

Dels 223 vots obtinguts 175 han estat SI i 48 NO. Això fa que hagin estat un 64,82% de vots, no arribant al 75% sol.licitat. D’aquest 64,82% ha sortit SI un 78.47% i NO un 21,53%. Del total de la comunitat educativa tenim que un 50.87% han votat SI, un 13.95% NO i un 35.17% no ha votat.


Resultats desglossats i amb percentatges:

Possibles Enquestats: 344

Enquestes respostes: 223 (64,82%)

Enquestes favorables a la jornada continua (SI): 175

Enquestes no favorables a la jornada continua (NO): 48


De les enquestes efectuades, els percentatges obtinguts són (223 = 100%):
175 SI = 64,82% 48 NO = 35,18%


Si fem els càlculs tenint en compte tota la comunitat els resultats donen els següents percentatges (344 = 100%):

175 SI = 50,87%

48 NO = 13,95%

111 SENSE RESPOSTA = 35,17%

Per tant, tenint en compte que no hem arribat al 75% demanat i que les votacions a favor no arriben ni al 51%, per tant no són majoria absoluta respecte al total de la comunitat educativa del Serra, en aquests moments l’AFA del Serra de l’Obac no es posicionarà.

No obstant, no tanquem portes i si ho veiem convenient tornarem a portar-ho a votació amb l’esperança que totes les famílies s’impliquin en una decisió tant important.

Moltes gràcies

AFA Serra de l’Obac