Ordenança de vehicles de Mobilitat Personal de Terrassa

El pròxim mes de març quedarà enllestida l’ordenança sobre Vehicles de Mobilitat Personal de Terrassa, però des del passat 1 de gener ja és vigent a tot l’Estat la instrucció de la DGT que en regula l’ús. Us compartim unes imatges amb informació a tenir en compte.

Gràcies

Comissió Mobilitat