Noves inscripcions i renovacions del servei de menjador del Serra de l’Obac

INFORMACIÓ NOVA INSCRIPCIÓ AL MENJADOR CURS 2020-21


Instruccions per a fer l’alta d’un usuari que no té germans al centre i/o és la primera vegada que fa ús del servei de menjador (en cas de tenir germans que han fet ús durant el curs 19/20, rebran correu amb instruccions): *WEB HABILITADA A PARTIR DEL DIA 1 D’AGOST 2020 (abans no es podrà fer inscripció).
1-Accedir a la web: iara.serhsfoodeduca.com
2-Anar a sol·licitud d’alta nova (per usuaris no registrats durant el curs 2019-20 i sense germans que hagin fet ús durant el curs 2019-20)
3-Codi de centre: 50560 (un cop introduït rebrà un e-mail)
4-Seguir instruccions que ha rebut al correu indicat
5-Confirmi el seu registre per continuar l’alta
6-Omplir totes les dades de la pantalla sol·licitud d’alta:

 • Imprescindible marcar “sol·licitar servei menjador”
 • Forma de pagament : Domiciliació bancària (cobrament del 6 al 9 de cada mes)
  Carta de pago amb codi de barres (pagament abans del 9 de cada mes)
  *Recordem que els cobraments s’efectuen per avançat.
  *IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓ AL MENJADOR, TANT USUARIS FIXES COM ESPORÀDICS)
  En cas de dubte pot contactar amb: Oficina SERHS TERRASSA: C/ Aurora, 5 (Terrassa)
  Telf. 93 854 48 02– e-mail: oficina.terrassa@grupserhs.com
  *ACTUALMENT OFICINA TANCADA PER ESTAT D’ALARMA

INFORMACIÓ RENOVACIÓ INSCRIPCIÓ AL MENJADOR CURS 2020-21

Referent a la inscripció del menjador per el curs 2020/21, us informem que en els casos d’usuaris que hagin fet ús durant el curs 2019-2020, s’ha de procedir a tramitar la RENOVACIÓ del servei mitjançant l’àrea privada de la nostra web (EN CAP CAS S’HA DE FER ALTA NOVA):
iara.serhsfoodeduca.com dins l’apartat ACCEDIR/Mares i pares d’alumnes
Per accedir haureu d’introduir l’usuari (DNI) i la contrasenya.
Hi ha dues opcions:

 1. RENOVAR alumne: aquesta opció és la que s’ha de seleccionar quan s’ha fet ús del servei durant el curs 2019 – 2020.
 2. ALTA alumne nou: s’ha de donar d’alta des d’aquesta opció a tots els usuaris que facin ús per primera vegada i que tinguin germans que hagin fet ús del servei durant el curs 2019-2020 ó anteriors.
  ACCEDIR ZONA FAMÍLIA: accés a les dades dels usuaris registrats (usuaris que han fet ús durant el curs escolar 2019-2020) i accés a la informació sobre menús, rebuts, correspondència, assistències….
  És important que els correus i els telèfons de contacte estiguin verificats, ja que serà la principal via de contacte entre les famílies i Serhs.
  En cas de dubte podeu contactar amb nosaltres:
  Telèfon: 93 854 48 02 / E-mail: oficina.terrassa@grupserhs.com
  Oficina Serhs Terrassa: c/Aurora, 5 – 08221 Terrassa (Horari 9h a 13h i 15h a 17h)
  *ACTUALMENT L’OFICINA ESTÀ TANCADA PER L’ESTAT D’ALARMA
  IMPORTANT:
  *WEB HABILITADA A PARTIR DEL DIA 10 D’AGOST 2020 (abans no es podrà fer inscripción /renovació).
  ÉS IMPRESCINDIBLE DONAR-SE D’ALTA ó RENOVAR PER PODER FER ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR