Nova APP Serhsfood

SERHS, l’empresa encarregada del servei de menjador, disposa d’una APP amb la que podeu fer tasques com:

• compra de tickets d’ús esporàdic
• comunicar faltes avisades
• consulta de rebuts
• consulta de menús
• fer pagaments
• altres


Us fem arribar un manual d’instal.lació i ús:

A més, les vies de comunicació que heu fet servir fins ara continuen operatives.
Comissió Menjador Afa Serra de l’Obac