Mesures adoptades dintre la fase d’alerta del Pla d’Emergència Municipal

Ban oficial dictat per l’Alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, amb data 12.3.2020, per tal de difondre les principals mesures que ha acordat l’Ajuntament de Terrassa en relació a la situació creada pel coronavirus.

Tota la informació oficial la teniu disponible, permanentment actualitzada, a www.terrassa.cat/coronavirus i a les xarxes socials de l’Ajuntament.

L’objectiu de fons és evitar al màxim el contagi, garantir la seguretat de les persones i assegurar el funcionament dels serveis municipals més bàsics en les properes setmanes.