Inscripció extraescolars 2020-2021

Benvolgudes famílies,

Us traslladem la informació sobre les activitats extraescolars que organitza l’AFA per al proper curs 2020/2021, adreçades a les famílies sòcies.

Totes les activitats que es fan a l’escola tenen el mateix horari, de 16h30 a 18 hores (excepte BON DIA, English 4lunch, Aloha i Mètode Wits (que són al matí a primera hora i al migdia), i totes s’iniciaran l’1 d’octubre de 2020 (excepte Bon dia que començarà el 14 de setembre)

INSCRIPCIONS: Passes a seguir:

 • Emplenar el full de família sòcia de l’AFA, en cas de no haver-lo emplenat mai.

El full el trobareu a la nostra web (www.ampaserradelobac.org).

 • Realitzar el pagament de la quota de l’AFA:

Abonar la quota anual de l’AFA (35€ per família) al número de compte ES88 0081 0334 6400 0120 4024, indicant el nom complet de l’alumne i el curs que realitzarà el proper any (o bé realitzar el pagament conjuntament amb els llibres de text).

 • Enviar butlleta de soci degudament emplenada + justificant de pagament a tresoreria@ampaserradelobac.org en cas de no haver-lo emplenat mai.
 • Emplenar la fitxa d’inscripció de l’activitat, una per alumne/a.
 • Enviar el justificant de pagament de l’AFA junt amb la fitxa d’inscripció per mail a l’empresa organitzadora (trobareu totes les adreces a la descripció de cada activitat).

No es reservarà cap plaça. Només s’acceptaran inscripcions que es faci entrega de tota la documentació sol·licitada. Els grups s’ompliran estrictament per ordre d’inscripció. 

TERMINI D’INSCRIPCIONS

JULIOL (de P3 a 6è)

 • Del 6/07 al 20/07

SETEMBRE (només P3 i nous alumnes de l’Escola)

 • Del 7/09 al 20/09

NORMATIVA

 •   Molt important cal informar de les baixes, amb  15 dies d’antelació a les empreses organitzadores, sinó no es retornarà les quotes abonades i en l’activitat de PISCINA una vegada pagat el trimestre no es retornarà els diners.
 •   Ens reservem el dret d’anul·lar aquells serveis i/o activitats amb un nombre d’inscrits inferior al mínim aconsellable per el bon funcionament, de variar la composició dels grups per necessitat d’organització, i de canviar el dia de la realització d’alguna activitat depenen del nombre d’inscrits o de les necessitats de les empreses que les gestionin.
 •   Si hagués un impagament definitiu per part d’una família a alguna activitat ens reservem el dret a no deixar inscriure’s a cap activitat extraescolar a aquells alumnes pertanyents a aquell nucli familiar.
 •   L’últim dia d’extraescolars serà el darrer dia de jornada completa, si cap empresa vol finalitzar abans haurà d’informar amb temps a totes les famílies dels alumnes inscrits.
 •   Durant el període de jornada intensiva solament es podran realitzar aquelles activitats que es desenvolupin a l’hora del menjador sempre i quan hi hagi alumnes suficients i l’empresa del menjador i Direcció donin la seva conformitat.
 •   Ens reservem el dret de realitzar qualsevol modificació al llarg de tot el curs escolar en quan a ràtios i/o mesures sanitàries que siguin indicades pel departament d’educació i salut.

LLISTES

Per tal de respectar la Nova Llei general de protecció de dades 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, no publicarem les llistes d’inscrits. Les inscripcions seran confirmades a traves del mail personal. En cas de no rebre cap notificació, poseu-vos en contacte directament amb la empresa organitzadora.

ACTIVITATS

PISCINA:

Activitat realitzada i gestionada per Terrassa Sports.

Adreçada a alumnes de P3 a 6è.

Aquesta activitat es realitza al Terrassa Sports, per el que cal portar als alumnes fins les seves instal·lacions.

Horari: Dijous de 17,05 a 17,50 hores

Preu: 90 €/ trimestrals, una vegada es pagui el trimestre si l’alumne es dóna de baixa no es retornarà els diners.

Places limitades

Mail: extraescolars@ampaserradelobac.org

A dia de la publicació del dossier Terrassasports manifesta que segurament es continuarà amb les mateixes quotes, horaris i normes que el curs passat i que qualsevol canvi s’informarà a les famílies.

FUSION DANCE

Activitat realitzada i gestionada per Impuls Dansa

Adreçada a alumnes de P5 a 6è

En l’activitat de Fusion Dance es treballa diferents moviments de dansa mitjançant el ball esportiu coreogràfic. Aquesta modalitat de ball (ball esportiu coreogràfic) consisteix en realitzar diferents coreografies conjuntes entre tots els components del grup de l’extraescolar.

Horari: Dilluns de 3r a 6è

             Divendres de P5 a 2on  

Preu: 23€/mes – 1h30 hores/setmana

         Places limitades

Mail: mcarbonell1984@hotmail.com

KARATE

Activitat realitzada i gestionada per OKKT

Adreçada a alumnes de 1r a 6è

L’escola shubukan (protegir-se i protegir als altres) del shensei (mestre) Yasuhiro Uema, és una escola de karate tradicional de l’illa d’ Okinawa (Japó).

Què aconseguirem desenvolupar en els nens/es?

L’autocontrol, la disciplina de l’esforç, la coordinació motriu i el respecte.

Horari: Dimarts 16h30 a 18h

            Dimarts 18h a 19h30 (ex alumnes del Serra)

            Dijous 16h30 a 18h        

Preu: 60€/1r trimestre, 60€/2n trimestre i 40€/3r trimestre

Mail:okktserra@gmail.com

ANGLÉS:

Activitat realitzada i gestionada per Salt Idiomes

Adreçada a alumnes de P4 a 6è.

Classes per l’aprenentatge de la llengua anglesa. Es basa tot l’ensenyament en una Metodologia Comunicativa, on es dona la màxima importància al desenvolupament de les destreses orals. S’ensenya a Parlar i Entendre l’idioma.

Horari: P4 – Dilluns (Octubre/Maig)

           P5 – Dimecres (Octubre/Maig)

           Educació Primària de 1r a 6è – Dilluns i Dimecres.

           Educació Primària de 1r a 6è – Dimarts i Dijous

Els grups son reduïts (mínim 7 alumnes) i (màxim 12 alumnes) i s’organitzaran segons els nivells dels alumnes.

Preus: 71,50 €/mes – 3 hores/setmana

            39,50 €/mes – 1h30/setmana

Matricula: 30€

Material: 30 € – 50€ (aprox. depenent nivell)

Les matrícules i proves de nivell es realitzaran a les instal·lacions de Salt Idiomes de l’Avda. Abat Marcet, 221, tots els dimarts i dijous  de Juliol de 16h a 19h.

Recordeu que és imprescindible que els nens/es vinguin en el moment de la inscripció.

Contacteu amb nosaltres per a més informació i sol·licitud d’hora al 93 789 38 95

ENGLISH “4 LUNCH”

Activitat realitzada i gestionada per Ben Express Intensive English Academy

Adreçada a alumnes de cicle superior de 5è i 6è

La pausa per dinar a l’escola es pot fer molt llarga i poc productiva, moltes escoles ja ofereixen activitats extraescolars en horari de migdia.

Els migdies més divertits aprenent Anglès. A Cicle Superior oferim classes d’Anglès dinàmiques i engrescadores, una manera diferent d’aprofitar els migdies.

En centrarem en activitats d’Expressió Oral i situacions quotidianes.

Horari 5è: Dimarts i Dijous de 12h30 a 13h45

Horari 6è : Dilluns i Dimecres de 12h30 a 13h45

Preu: 67.50€/mes

Llibres: 38 euros

Matrícula: 25 euros

Places molt limitades –màxim 10 alumnes

Mail: info@ben-express.net

ROBÒTICA

Activitat realitzada i gestionada per Aprentik

Adreçada a alumnes de 1r a 6è.

L’objectiu que perseguim amb la Robòtica Educativa és apropar les nenes i els nens a una disciplina tecnològica innovadora convertint-los en els protagonistes de les seves construccions i programacions a fi que adquireixin habilitats i destreses que van més enllà de la simple robòtica i que reforcen el seu coneixement.

El mètode Aprentik està basat en un projecte educatiu que ens permet treballar per competències amb CONTINGUTS adequats a cada curs per aconseguir que l’alumnat adquireixi eines bàsiques per entendre el món i que aquests siguin capaços d’interactuar-hi i així puguin anar aprenent al llarg de la vida..

Grup de 6-8 a 12 alumnes

Horari: Dimecres i  dijous

Preu: Cicle inicial – 40€/mes

3r, 4t i 5è –   42€/mes (opció Scratch)**

5è i 6è –   53€/mes (opció Mindstorms EV3)

(**) Segons si els alumnes de cicle superior fan opció Scratch o opció Mindstorms EV3 serà una quota o una altra.

Matricula: 15€

Mail: robotica@aprentik.cat  

MATERIAL: Aprentik proporciona tot el material. Els equips informàtics els proporciona l’escola.

Per tal d’inscriure’s a l’activitat s’ha de fer mitjançant el següent link i la seva contrasenya per qualsevol dubte enviar correu electrònic al mail de Robòtica.

https://inscripcio.aprentik.cat/

OBAC20

ALOHA

Activitat realitzada i gestionada per Aloha MentalArithmetic

Adreçada a alumnes de P4 a 6è.

Tallers d’Habilitats Mentals:

– Horari: DIMARTS de 16:30 a 18hs

– Preu: 32€ al mes (amb 40€ de matrícula per nous alumnes que inclou: motxilla, àbac i quaderns).

– Necessitem mínim 8 alumnes per obrir grup.

– Dirigit a alumnes: des de P5 fins a 6è.

– Forma de pagament: rebut bancari

– Descripció: Els tallers estan pensats per potenciar el desenvolupament mental i cada trimestre ens centrarem en treballar una habilitat mental específica. Les habilitats que treballarem són: L’Atenció i Concentració, la Creativitat i l’Orientació Espacial.

Consten d’un conjunt d’activitats lúdiques per fer en un quadern i la realització de jocs per seguir potenciant cada habilitat. Són de caire molt lúdic i apart de treballar les habilitats mentals esmentades, també se’ls introdueix en l’aprenentatge del càlcul amb àbac.

Taller d’Atenció i Concentració (1er Trimestre): L’atenció i la concentració es poden treballar a través de mandales, sèries lògiques, mots encreuats, exercicis de discriminació visual…En aquest taller d’ALOHA es faran totes aquestes i moltes altres activitats.

Taller de Creativitat (2on Trimestre): Jocs de paraules encadenades, creació de paraules i nous significats, el dibuix abstracte, la invenció de contes i moltes més activitats es treballaran en el taller de Creativitat per potenciar la imaginació, l’expressió, la resolució de problemes i l’agilitat mental de manera divertida!

Taller d’Orientació Espacial (3er Trimestre): L’orientació espacial es pot treballar amb jocs de moviment i localització, buscant objectes seguint coordenades, elaborant mapes i plànols…totes aquestes activitats es treballaran de forma divertida per aconseguir una bona dominança lateral!

Curs KITSUNE

– Horari: DIMARTS en horari de migdia (12:30 a 13:30 o 13:30 a 14:30, en funció del torn de menjador)

– Preu: 33€ amb matrícula de 34€ (inclou el material: carpeta amb dossier KITSUNE i material utilitzat a les classes).

– Necessitem un mínim de 8 alumnes per obrir grup

– Dirigit als alumnes de P4, P5, 1r i 2n

– Forma de pagament: Rebut bancari

– Descripció del programa:

Kitsune és un programa d’estimulació primerenca dirigit a alumnes de 3 a 5 anys que a través del joc, l’emoció i la motivació ajuda als alumnes a adquirir tot un seguit de competències imprescindibles per al seu desenvolupament.

Treballa a partir d’una metodologia en tres dimensions:

Les matemàtiques multisensorials: Desenvolupament de la Intel·ligència logicomatemàtica a través de la manipulació, enfocades a potenciar les habilitats analítiques dels alumnes i establir les bases per l’aprenentatge futur (treballem amb material ‘Oxford).

Intel·ligència emocional: Durant les sessions, els alumnes treballen per identificar i reconèixer les seves emocions tot desenvolupant habilitats tan importants com el control d’impulsos, l’autoconsciència, la motivació, la perseverança, l’empatia…

Psicomotricitat: A través del seu cos l’infant descobreix el medi, es relaciona, aprèn i s’integra socialment.

A partir d’aquestes tres dimensions, l’infant afavoreix el desenvolupament del concepte matemàtic, l’empatia, el desenvolupament sensoriomotor, cognitiu i social i estableix les bases de l’aprenentatge de la lectoescriptura.

Email: coordinacio.voccidental@alohaspain.com

MÀGIA (Mag Àlex Ferrer)

Activitat realitzada i gestionada per Màg Àlex Ferrer

Adreçada a alumnes de 1r a  6è.

L’activitat té com a objectiu fer passar al grup una bona estona, tot aprenent sorprenents jocs de màgia amb petits objectes que ells mateixos hauran de construir.

L’aprenentatge de la màgia és molt més que uns simples “trucs” de màgia; sinó tota la posada en escena, assajos i presentació davant d’un públic.

Durant el curs treballarem diferents tècniques teatrals, màgiques i de malabars, de manera que els alumnes tindran els recursos suficients per oblidar-se de la vergonya i de la por i encarar-se a un públic, establint millors relacions interpersonals i superar la timidesa, alhora que treballen la seva destresa i la agilitat amb els dits i tota la motricitat del seu cos.

Les sessions estan adaptades al grup i a cada alumne en particular, deixant lloc així per desenvolupar la creativitat i la imaginació, fins i tot creant els seus propis jocs de mans.

El curs pretén ser el moment lúdic de la setmana, a la vegada que s’aprenen secrets i altres conceptes de les matèries, ja que a través de la màgia podem aprendre matemàtiques o bé història.

La nostra classe és el punt de trobada de la màgia, perquè l’escola, els alumnes i les famílies passin una estona més divertida, màgica i plena d’il·lusions; oblidant de vegades les estones feixugues o difícils de l’educació.

No ho dubteu més i inscriviu al vostre fill/a a l’activitat de màgia, una estona motivadora i d’aprenentatge artístic. Potser estem davant d’un/a gran mag/a !!

Horari: Dilluns i Dimarts depenen el número d’alumnes que s’apuntin cada dia i si fos necessari pel número d’alumnes hi hauria un altre monitor. El número mínim d’alumnes per fer grup és de 10

Preu: 87€/trimestre

Pàgina Web: www.magalexferrer.com

Inscripcions: Per la nostra activitat, es realitza la inscripció online en el següent enllaç:

Qualsevol dubte es poden dirigir a extraescolars@magalexferrer.com o al telèfon 645987928.

MÉTODO WITS

Activitat realitzada i gestionada per MÉTODO WITS TERRASSA

Adreçada a alumnes de P5 – 6è

EL TEU FILL/A ES DISTREU AMB FACILITAT, LI COSTA ESTUDIAR?

Moltes vegades no es que no vulgui sinó que no pot

La solució treballar les capacitats de :

l’ATENCIÓ, LA CONCENTRACIÓ i LA MEMÒRIA

         • QUÈ FEM A MÉTODO WITS?

Entrenem la capacitat d’atendre per concentrar-nos en la tasca que estem realitzant. D’aquesta forma millorem la capacitat de memoritzar a mig i llarg termini.

         • PER A QUI ES ? (nens/es a partir de 5 anys, adolescents i adults)

Nens/es amb dificultats d’aprenentatge, TDA,TDHA, TEA o qualsevol persona que vulgui millorar entrenant les seves capacitats cognitives, autoestima i seguretat.

         • COM FUNCIONA?

30 minuts, neurofeedback i videojocs, interessant!!!

Analitzem les necessitats de cada usuari i ajustem el programa a seguir.

Es col·loca un petit dispositiu al braç, el qual detecta quan l’usuari està concentrat i quan comença a distreure’s, en aquest moment el joc es para i obliga a l’usuari tornar a concentrar-se.

L’usuari juga amb diferents jocs que treballen diferents capacitats.

         • QUINS SON ELS RESULTATS?

Incrementa el rendiment acadèmic

Amplia les habilitats socials

Desenvolupa l’aprenentatge, la imaginació i la creativitat

Incrementa la resolució de problemes i presa de decisions

Disminueix la impulsivitat

Darrere d’aquest sistema tan senzill existeix un desenvolupament molt sofisticat realitzat per la NASA.

Preu: 50 €/mes Places limitades

Horari: Dilluns i dimecres de 12:30h-15:00h

Material: Tot inclòs en el preu

Mail: ajb111492@gmail.com

Tel: 670612893 Anna

Podeu trucar o enviar mail per qualsevol dubte que tingueu de l’activitat

TEATRE MUSICAL

Activitat realitzada i gestionada per l’Associació L’Estel

Adreçada a alumnes de P-3 a P-5 Grup Teatre Musical Infantil

                                   de 1r a 6è    Grup Teatre Musical Primària

L’activitat és inclusiva i també dirigida a alumnes amb necessitats educatives especials.

OBJECTIUS

1.- Treballar la socialització, l’expressió oral, corporal i emocional; així com el desenvolupament cognitiu i social.

2.- Descobrir el món de les arts escèniques a través del joc teatral, activitats plàstiques, coreografies i cançons.

3.- Aprendre valors a través del món del teatre, principalment a compartir, escoltar i respectar.

4.- Treballar per realitzar l’obra davant d’un públic molt especial: les famílies!.

5.- Treballar la presa de consciència sensorial i l’ús de la imaginació, la sincronització del moviment, la veu, la lectura expressiva, l’exteriorització de les emocions i la desinhibició.

Horari: Dijous.

Preu: 35€/mes

Matrícula: 30€ (únic pagament a l’inici) per a assegurances per alumne i materials.

Inscripcions: Contactant amb el telèfon 637770218

ESCACS

Activitat realitzada i gestionada per Albert Segarra Calderer

Adreçada a alumnes de 1r a 6è.

L’activitat dels escacs no persegueix fer “professionals” d’aquesta activitat si no difondre les capacitats que acompanyen la seva pràctica com a element de potenciació de la qualitats dels alumnes

A través de conceptes propis dels escacs, treballarem memòria, capacitat d’anàlisi-concentració, companyerisme, resolució de problemes… tot basat en la premissa d’aprendre jugant.

Fomentem la participació tant dels nens/es com de les famílies tant en activitats organitzades per el propi municipi com en reptes mensuals que resultin estimulants.

Activitat complementàries

Participació en activitats escaquístiques pròpies de Terrassa

Qui ho desitgi podrà participar en la territorial i altres esdeveniments organitzats pel Club d’escacs Terrassa

Proposta de afegir-se a concursos de problemes i enigmes plantejats per un conjunt d’escoles

Preu: 25€ mensuals. Es girarà rebut trimestralment

Horari: Divendres

Matrícula: Sense cost de matrícula

Contacte per inscriure’s: segarra.al@gmail.com o telèfon: 651565455

LUDOMÚSICA

Activitat realitzada i gestionada per Elitsports

Adreçada a alumnes de P-3 a P-5

Farem jocs, danses i cantarem cançons de tots els estils per a divertir-nos. Farem instruments de percussió amb material reciclat i tocarem ritmes de diverses parts del món. Ens gravarem i cantarem sobre bases electròniques…. Tot un conjunt d’activitats lúdiques i musicals per a fomentar la curiositat vers la música, amb l’objectiu d’estimular, des de la pràctica artística, el creixement personal dels infants.

Horari: Dimarts.

Preu: 60€/trimestre

Matrícula: Excepcionalment aquest any no haurà cost matrícula ja que els diners de l’any passat no es van poder invertir en la seva totalitat pel COVID-19. Aquesta matrícula s’inverteix en renovar material, cosa que si es va fer i per la cloenda esportiva la qual no la vam poder realitzar.

Grups: mínim 12 infants i màxim de 14 infants (a partir de 14 nens/es es posaran en llista d’espera fins aconseguir un altre grup de 12)

A final de cada trimestre es lliurarà un informe de valoració de l’alumne..

A final de curs es farà una mostra  pels pares

Mail: info@elitsports.com

El cobrament dels rebuts es farà per trimestres

ACTIVITATS GESTIONADES PER ELITSPORTS:

El preu de l’activitat es calcula segons el nombre de dies que facin activitats els infants.

Relació activitats gestionades per elitsports:

Juguem en anglès / iniciació patinatge / patinatge artístic / psicomotricitat / multiesport / bàsquet/ gimnàstica rítmica / Futbol Sala

ELITSPORTS:

1 DIA SETMANA: 17 EUROS

2 DIES SETMANA. 29 EUROS

3 DIES SETMANA: 36 EUROS

4 DIES SETMANA: 40 EUROS

5 DIES SETMANA : 43 EUROS

Si alguna activitat s’inclou dins la competició del consell escolar i disputen partits els dissabtes, la quota augmenta 4€ a mes.

Les quotes es contemplen per dies d’activitat.

Matrícula: Excepcionalment aquest any no haurà cost matrícula ja que els diners de l’any passat no es van poder invertir en la seva totalitat pel COVID-19. Aquesta matrícula s’inverteix en renovar material, cosa que si es va fer i per la cloenda esportiva la qual no la vam poder realitzar.

Mail: info@elitsports.com

El cobrament dels rebuts es farà per trimestres

JUGUEM EN ANGLÈS:

Adreçada a alumnes de P3 a 6è.

Ludoteca en anglès, berenar jugar i cantar en anglès, segur que aprenem molt!

Horari: De dilluns a divendres

INICIACIÓ AL PATINATGE:

Adreçada a alumnes de P5 i 1r

Aprendre a patinar jugant. Per atletes que no hagin fet mai Patinatge o que només portin un any.

Horari: Dilluns

PATINATGE ARTÍSTIC

Adreçada a alumnes de 2n a 6è.

El patinatge artístic sobre rodes té com a objectiu principal barrejar els moviments  de dansa amb la sincronització del moviment dels peus.

Horari: Dimarts i Dijous

PSICOMOTRICITAT

Adreçada a alumnes de P3 i P4

Els nens i les nenes aprenen a través dels sentits a rebre, elaborar i interpretar la informació que prové de l’entorn. Els nens i les nenes aprenen a través de l’experiència que li ofereix la interacció del seu cos amb l’entorn.

Horari: Dimecres i Divendres

MULTISPORT

Adreçada a alumnes de P5 a 2on

Potenciar el joc en equip, desenvolupament dels fonaments bàsics del bàsquet, handbol, vòlei, futbol sala i hoquei, amb competició d’aquests esports els dissabtes.

Horari: Dilluns i/o Dimecres

BÀSQUET

Adreçada a alumnes de 2n a 6è

Potenciar el joc en equip, desenvolupament dels fonaments bàsics del bàsquet.

Horari: Dimarts i Dijous + PARTIT

FUTBOL SALA

Adreçada a alumnes de 1r a 6è

Potenciar el joc en equip, desenvolupament dels fonaments bàsics del futbol sala.

Horari: Divendres

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Adreçada a alumnes de 1r a 6è

La gimnàstica rítmica és un esport que consisteix a seguir una melodia amb aparells gimnàstics. Es treballaran les cinc modalitats de gimnàstica rítmica: la corda, el cèrcol, la pilota, les maces i la cinta

Horari: Dimecres

*ACOLLIDA MATINAL: BON DIA

Inici activitat primer dia escolar (excepte P3 que poden començar passat el període d’adaptació)

Adreçada a alumnes de P3 a 6è

Esmorzar, jugar, fer tallers… però sobretot divertir-se entre amics a l’espera de l’entrada a l’escola.

Horari de 8h a 9hHorari de 8h30 a 9h
 Preu Preu
1 dia/setmana17 €1 dia/setmana12 €
2 dia/setmana23 €2 dia/setmana16 €
3 dia/setmana28 €3 dia/setmana18 €
4 dia/setmana31 €4 dia/setmana20 €
5 dia/setmana33 €5 dia/setmana22 €
Esporàdics5 €Esporàdics3 €

* Els mesos de Setembre i Juny es cobrarà la part proporcional dels dies lectius

**El Bon Dia solament podran fer ús les famílies sòcies.

*** El cobrament del bon dia serà mensual. Per donar de baixa l’activitat s’haurà d’avisar amb 5 dies d’antelació.