Inscripció a l’AMPA curs 17_18

INSCRIPCIONS: Passes a seguir:

  1. Emplenar el full de soci d’Ampa. Full inscripció soci Ampa
  2. Realitzar el pagament de la quota de l’Ampa:

Abonar la quota anual de l’Ampa (35€ per família) al numero de compte ES88 0081 0334 6400 0120 4024, indicant el nom complert de l’alumne i el curs que realitzarà el proper any (o bé realitzar el pagament conjuntament amb els llibres de text)

3.Enviar butlleta de soci degudament emplenada + justificant de pagament a info@ampaserradelobac.org