Funcionament del servei de menjador amb SERHS per al curs 2021-22

Aquest curs 2021-22, l’empresa SERHS Food Educa continuarà prestant el servei de menjador a l’Escola.

Per conèixer el funcionament del servi i facilitar l’organització de cada família, us facilitem la següent documentació:

A més recordem que Serhs disposa d’una APP amb la que podeu fer tasques com:

• compra de tickets d’ús esporàdic
• comunicar faltes avisades
• consulta de rebuts
• consulta de menús
• fer pagaments
• altres

Comissió Menjador