DOSSIER D’EXTRAESCOLARS CURS 2021/2022

Benvolgudes famílies, 

En aquest document trobareu la informació sobre les activitats extraescolars que organitza l’AFA per al proper curs 2021/2022, adreçades a les famílies sòcies.

Totes les activitats que es fan a l’escola tenen el mateix horari, de 16h30 a 18 hores (excepte BON DIA, English 4lunch i Aloha (que són al matí a primera hora i al migdia), i totes s’iniciaran l’1 d’octubre de 2022 (excepte Bon dia que començarà el 13 de setembre)

INSCRIPCIONS: Passes a seguir:

 1. Emplenar el full de família sòcia de l’AFA, en cas de no haver-lo emplenat mai.

El full el trobareu a la nostra web (www.afaserradelobac.org). 

 1. Realitzar el pagament de la quota de l’AFA:

Abonar la quota anual de l’AFA (35€ per família) al numero de compte ES88 0081 0334 6400 0120 4024, indicant el nom complert de l’alumne i el curs que realitzarà el proper any (o bé realitzar el pagament conjuntament amb els llibres de text).

 1. Enviar butlleta de soci degudament emplenada + justificant de pagament a tresoreria@afaserradelobac.org en cas de no haver-lo emplenat mai.
 2. Emplenar la fitxa d’inscripció de l’activitat, una per alumne.

ELS FULLS D’INSCRIPCIÓ ELS PUBLICAREM QUAN COMENCI EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ.

5. Enviar el justificant de pagament de l’AFA junt amb la fitxa d’inscripció per mail a l’empresa organitzadora (trobareu totes les adreces a la descripció de cada activitat).

No es reservarà cap plaça. Només s’acceptaran inscripcions que s’entreguin amb tota la documentació sol·licitada. Els grups s’ompliran estrictament per ordre d’inscripció.  

TERMINI D’INSCRIPCIONS

JULIOL (de P3 a 6è)

 • Del 28 de juny al 9 de juliol de 2021

SETEMBRE (només P3 i nous alumnes de l’Escola)

 • Del 1 al 17 de setembre de 2021

NORMATIVA

 •   Molt important cal informar de les baixes, amb  15 dies d’antelació a les empreses organitzadores, sinó no es retornarà les quotes abonades i en l’activitat de PISCINA una vegada pagat el trimestre no es retornarà els diners.
 •   Ens reservem el dret d’anul.ar aquells serveis i/o activitats amb un nombre d’inscrits inferior al mínim aconsellable per el bon funcionament, de variar la composició dels grups per necessitat d’organització, i de canviar el dia de la realització d’alguna activitat depenen del nombre d’inscrits o de les necessitats de les empreses que les gestionin.
 •   Si hagués un impagament definitiu per part d’una família a alguna activitat ens reservem el dret a no deixar inscriure’s a cap activitat extraescolar a aquells alumnes pertanyents a aquell nucli familiar.
 •   L’últim dia d’extraescolars serà el darrer dia de jornada completa, si cap empresa vol finalitzar abans haurà d’informar amb temps a totes les famílies dels alumnes inscrits.
 •   Durant el període de jornada intensiva solament es podran realitzar aquelles activitats que es desenvolupin a l’hora del menjador sempre i quan hi hagi alumnes suficients i l’empresa del menjador i Direcció donin la seva conformitat.
 •   Ens reservem el dret de realitzar qualsevol modificació al llarg de tot el curs escolar en quan a ràtios i/o mesures sanitàries que siguin indicades pel departament d’educació i salut. 

LLISTES 

Per tal de respectar la Nova Llei general de protecció de dades 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, de 27 de abril de 2016, no publicarem les llistes d’inscrits. Les inscripcions seran confirmades a traves del mail personal. En cas de no rebre cap notificació, poseu-vos en contacte directament amb la empresa organitzadora.

ACTIVITATS

PISCINA: 

Activitat realitzada i gestionada per Terrassasports.

Adreçada a alumnes de P3 a 6è. 

Aquesta activitat es realitza al Terrassa Sports, per el que cal portar als alumnes fins les seves instal·lacions.

Horari: Dijous de 17,05 a 17,50 hores

Preu: 90 €/ trimestrals, una vegada es pagui el trimestre si l’alumne es dona de baixa no es retornarà els diners.

Places limitades

Mail: extraescolars@afaserradelobac.org 

FUSION DANCE

Activitat realitzada i gestionada per escola de dansa Maria Carbonell/Ball Vallès 

Adreçada a alumnes de P5 a 6è

En l’activitat de Fusion Dance es treballa diferents moviments de dansa mitjançant el ball esportiu coreogràfic. Aquesta modalitat de ball (ball esportiu coreogràfic) consisteix en realitzar diferents coreografies conjuntes entre tots els components del grup de l’extraescolar.

Horari: Dilluns de 3r a 6è

    Divendres de P5 a 2on

Preu: 23€/mes – 1h 30 hores/setmana

Places limitades

Mail: mcarbonell1984@hotmail.com

KARATE

Activitat realitzada i gestionada per OKKT 

Adreçada a alumnes de 1r a 6è

L’escola shubukan (protegir-se i protegir als altres) del shensei (mestre) Yasuhiro Uema, és una escola de karate tradicional de l’illa d’ Okinawa (Japó). 

Què aconseguirem desenvolupar en els nens/es?

L’autocontrol, la disciplina de l’esforç, la coordinació motriu i el respecte.

Horari: Dimarts de  16:30h a 18:00h

  18.00h a 19:30h

    Dilluns  de   16:30h a 18:00h

Preu: 60€/1r trimestre, 60€/2n trimestre i 40€/3r trimestre

Mail:okktserra@gmail.com

ANGLÉS: 

Activitat realitzada i gestionada per Salt Idiomes

Adreçada a alumnes de P4 a 6è. 

Classes per l’aprenentatge de la llengua anglesa. Es basa tot l’ensenyament en una Metodologia Comunicativa, on es dona la màxima importància al desenvolupament de les destreses orals. S’ensenya a Parlar i Entendre l’idioma.

Horari: P4 – Dimecres (Octubre/Maig)

  P5 – Dilluns (Octubre/Maig)

  Educació Primària de 1r a 6è – Dilluns o Dimecres. 

Els grups son reduïts (mínim 7 alumnes) i (màxim 12 alumnes) i s’organitzaran segons els nivells dels alumnes.

Preus:      40,00 €/mes 

Matricula: 30€

Material:   30 € (aprox. depenent nivell)

Les matricules i proves de nivell es realitzen a les instal·lacions de Salt Idiomes.

Contacteu amb nosaltres per a més informació al 93 789 38 95 o al correu salt@saltidiomes.com

ENGLISH “4 LUNCH”

Activitat realitzada i gestionada per Ben Express Intensive English Academy

Adreçada a alumnes de cicle superior de 5è i 6è

La pausa per dinar a l’escola es pot fer molt llarga i poc productiva, moltes escoles ja ofereixen activitats extra-escolars en horari de migdia. 

Els migdies més divertits aprenent Anglès. A Cicle Superior oferim classes d’Anglès dinàmiques i engrescadores, una manera diferent d’aprofitar els migdies.

En centrarem en activitats d’Expressió Oral i situacions quotidianes.

Horari 5è: Dimarts i Dijous de 12h30 a 13h45

Horari 6è : Dilluns i Dimecres de 12h30 a 13h45

Preu: 67.50€/mes

Llibres: 38 euros

Matrícula: 25 euros

Places molt limitades –màxim 10 alumnes

Mail: info@ben-express.net

ROBOTICA 

Activitat realitzada i gestionada per CODELEARN

Adreçada a alumnes de 1r a 6è.

Activitat on s’introdueix als alumnes al món de la mecànica, la informàtica i l’electrònica d’una manera lúdica. Es treballa amb el mètode Codelearn i col·laborant en la construcció i programació de robots Lego Minstorms o Lego WE DO. Es potencien sobretot algunes habilitats com són la programació, el pensament computacional, i les STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

També es fa programació amb SCRATCH, que ens ofereix una interfície molt fàcil i intuïtiva que els i les alumnes utilitzen per crear els seus propis projectes i aprendre sobre la seva concepció. En aquest curs l’alumne aprendrà a crear projectes senzills de programació, planificar etapes de disseny d’un videojoc i compartir els seus projectes amb la comunitat.

L’aprenentatge es complementa amb la introducció a la realitat virtual i realitat augmentada; teledirigir un robot Sphero; programar un robot Probot; i avaluacions i repàs de coneixements amb Kahoot.

Horari:

1r, 2n i 3r Dijous de 16h30 a 18h

4rt, 5è i 6è Dimecres de 16h30 a 18h

Preu:  37,50€/mes

Matricula: 30€

Inscripcions: https://tinyurl.com/SerraObac21

Informació: infoescoles@codelearn.cat   678725233

ALOHA

Activitat realitzada i gestionada per Aloha MentalArithmetic

Adreçada a alumnes de P4 a 6è.

Curs ARIN!  Activitats que reforcen la intel·ligència (Per 1er i 2on)

– Horari: DIJOUS  de 16:30 a 18hs

– Preu: 42€ al mes (amb 34€ de matrícula).

– Necessitem un mínim de 8 alumnes per obrir grup.

– Dirigit a alumnes de 1er i 2on de Primària.

– Forma de pagament: Rebut Bancari.

– Descripció: 

Aprendre jugant: Basant-nos en la disciplina del neuroaprenentatge, centrem la nostra estratègia en el joc, potenciant les habilitats i competències que ajudaran a les nenes i als nens a aprendre millor:

– Amb activitats destinades a millorar la seva capacitat de raonament lògic i matemàtic.
– Jocs on- line dissenyats per a reforçar la seva atenció, concentració i memòria.

– Motivants reptes que estimulen la seva creativitat i imaginació.
– Dinàmiques pensades per a desenvolupar el seu pensament crític i la resolució de problemes de manera autònoma.
– Descobrint la importància de l’esforç i el treball en equip, desenvoluant l’empatía i el respecte pels demés.
– Dirigits per professionals, aprenen a gestionar les seves emocions, augmentant el seu nivell de tolerància a la frustració i controlant la seva impaciència.

A través d’entretinguts jocs didàctics, activitats lúdiques i motivants reptes els i les alumnes augmentaran la seva creativitat, milloraran els seus nivells d’atenció i concentració, desenvoluparan el pensament lògic-matemàtic, la resolució de problemes i el pensament crític i intel·ligent.

Com? Activitats de percepció i agudesa visual, jocs de raonament lògic, càlcul i raonament matemàtic o reptes que requereixin de l’atenció i concentració dels nostres alumnes, són les nostres principals eines metodològiques.

Com són les classes:  Al principi de cada sessió  els nostres personatges Hugo, Enya, Maia, Akin i Lea explicaran una divertida historia sobre el que han de treballar aquell dia a classe.  Després toca treballar les fitxes amb el nostre quadern.
Ara, sí que sí, juguem amb el pack de jocs didàctics que ens toqui aquest trimestre. Són jocs amb els que ens ho passarem realment bé que han sigut cuidadosament seleccionats pel nostre equip pedagògic.
I per acabar, proposarem un repte per a treballar al llarg de la setmana i tornar amb la solució a la pròxima sessió. Així posarem a prova el nostre raonament lògic.

Curs KITSUNE (Per P4 i P5) 

– Horari: DIMARTS en horari de migdia (12:30 a 13:30 o 13:30 a 14:30, en funció del torn de menjador)

– Preu: 33€ amb matrícula de 34€ (inclou el material: carpeta amb dossier KITSUNE i material utilitzat a les classes).

– Necessitem un mínim de 8 alumnes per obrir grup

– Dirigit als alumnes de P4 i P5 

– Forma de pagament: Rebut bancari

– Descripció del programa: 

Kitsune és un programa d’estimulació primerenca dirigit a alumnes de 3 a 5 anys que a través del joc, l’emoció i la motivació ajuda als alumnes a adquirir tot un seguit de competències imprescindibles per al seu desenvolupament.

Treballa a partir d’una metodologia en tres dimensions: 

Les matemàtiques multisensorials: Desenvolupament de la Intel·lgència logicomatemàtica a través de la manipulació, enfocades a potenciar les habilitats analítiques dels alumnes i establir les bases per l’aprenentatge futur (treballem amb material ‘Oxford).

Intel·ligència emocional: Durant les sessions, els alumnes treballen per identificar i reconèixer les seves emocions tot desenvolupant habilitats tant importants com el control d’impulsos, l’autoconsciència, la motivació, la perseverança, l’empatia…

Psicomotricitat: A través del seu cos l’infant descobreix el medi, es relaciona, aprèn i s’integra socialment.

A partir d’aquestes tres dimensions, l’infant afavoreix el desenvolupament del concepte matemàtic, l’empatia, el desenvolupament sensoriomotor, cognitiu i social i estableix les bases de l’aprenentatge de la lectoescriptura.

Mail:  laurapablo@recreat.org

MÀGIA (Mag Àlex Ferrer)

Activitat realitzada i gestionada per Màg Àlex Ferrer

Adreçada a alumnes de 1r a  6è.

L’activitat té com a objectiu fer passar al grup una bona estona, tot aprenent sorprenents jocs de màgia amb petits objectes que ells mateixos hauran de construir. 

L’aprenentatge de la màgia és molt més que uns simples “trucs” de màgia; sinó tota la posada en escena, assajos i presentació davant d’un públic. 

Durant el curs treballarem diferents tècniques teatrals, màgiques i de malabars, de manera que els i les alumnes tindran els recursos suficients per oblidar-se de la vergonya i de la por i encarar-se a un públic, establint millors relacions interpersonals i superar la timidesa, alhora que treballen la seva destresa i la agilitat amb els dits i tota la motricitat del seu cos. 

Les sessions estan adaptades al grup i a cada alumne en particular, deixant lloc així per desenvolupar la creativitat i la imaginació, fins i tot creant els seus propis jocs de mans. 

El curs pretén ser el moment lúdic de la setmana, a la vegada que s’aprenen secrets i altres conceptes de les matèries, ja que a través de la màgia podem aprendre matemàtiques o bé història. 

La nostra classe és el punt de trobada de la màgia, perquè l’escola, els infants i les famílies passin una estona més divertida, màgica i plena d’il·lusions; oblidant de vegades les estones feixugues o difícils de l’educació. 

No ho dubteu més i inscriviu al vostre fill/a a l’activitat de màgia, una estona motivadora i d’aprenentatge artístic. Potser estem davant d’un/a gran mag/a !!

Horari: Dilluns i Dimarts depenen el número d’alumnes que s’apuntin cada dia i si fos necessari pel número d’alumnes hi hauria un altre monitor. El número mínim d’alumnes per fer grup és de 10

Preu: 87€/trimestre 

Pàgina Web: www.magalexferrer.com

Inscripcions: Per la nostra activitat, es realitza la inscripció online en el següent enllaç. 

Qualsevol dubte es poden dirigir a extraescolars@magalexferrer.com o al telèfon 645987928.

TEATRE MUSICAL

Activitat realitzada i gestionada per l’Associació L’Estel

Adreçada a alumnes de P-3 a P-5 Grup Teatre Musical Infantil

      de 1r a 6è    Grup Teatre Musical Primària

L’activitat és inclusiva i també dirigida a alumnes amb necessitats educatives especials.

OBJECTIUS

1.- Treballar la socialització, l’expressió oral, corporal i emocional; així com el desenvolupament cognitiu i social.

2.- Descobrir el món de les arts escèniques a través del joc teatral, activitats plàstiques, coreografies i cançons.

3.- Aprendre valors a través del món del teatre, principalment a compartir, escoltar i respectar.

4.- Treballar per realitzar l’obra davant d’un públic molt especial: les famílies!.

5.- Treballar la presa de consciència sensorial i l’ús de la imaginació, la sincronització del moviment, la veu, la lectura expressiva, l’exteriorització de les emocions i la desinhibició.

Horari: Dijous. 

Preu: 35€/mes 

Matrícula: 30€ (únic pagament a l’inici) per a assegurances per alumne i materials.

Inscripcions: Contactant amb el telèfon 637770218

ESCACS

Activitat realitzada i gestionada per Albert Segarra Calderer

Adreçada a alumnes de 1r a 6è.

L’activitat dels escacs no persegueix fer “professionals” d’aquesta activitat si no difondre les capacitats que acompanyen la seva pràctica com a element de potenciació de la qualitats dels alumnes

A través de conceptes propis dels escacs, treballarem memòria, capacitat d’anàlisi-concentració, companyerisme, resolució de problemes… tot basat en la premissa d’aprendre jugant.

Fomentem la participació tant dels nens/es com de les famílies tant en activitats organitzades per el propi municipi com en reptes mensuals que resultin estimulants.

Activitat complementàries

Participació en activitats escaquístiques pròpies de Terrassa

Qui ho desitgi podrà participar en la territorial i altres esdeveniments organitzats pel Club d’escacs Terrassa

Proposta de afegir-se a concursos de problemes i enigmes plantejats per un conjunt d’escoles

Preu: 25€ mensuals. Es girarà rebut trimestralment

Horari: Divendres

Matrícula: Sense cost de matrícula

Contacte per inscriure’s: segarra.al@gmail.com o telèfon: 651565455

LUDOMÚSICA

Activitat realitzada i gestionada per Elitsports

Adreçada a alumnes de P-3 a P-5 

Farem jocs, danses i cantarem cançons de tots els estils per a divertir-nos. Farem instruments de percussió amb material reciclat i tocarem ritmes de diverses parts del món. Ens gravarem i cantarem sobre bases electròniques…. Tot un conjunt d’activitats lúdiques i musicals per a fomentar la curiositat vers la música, amb l’objectiu d’estimular, des de la pràctica artística, el creixement personal dels infants. 

Horari: Dimarts. 

Preu: 20€/mensuals

Matrícula: 10€ – aquest import s’invertirà íntegrament en millores per les activitats impartides per Elit (materials…..) i la cloenda esportiva (solament per les despeses de les activitats d’Elitsports).

Grups: mínim 12 infants i màxim de 14 infants (a partir de 14 nens/es es posaran en llista d’espera fins aconseguir un altre grup de 12)

A final de cada trimestre es lliurarà un informe de valoració de l’alumne. 

A final de curs es farà una mostra  pels pares

Mail: info@elitsports.com

El cobrament dels rebuts es farà mensual

ACTIVITATS GESTIONADES PER ELIT SPORTS:

El preu de l’activitat es calcula segons el nombre de dies que facin activitats els infants.

Relació activitats gestionades per elit esports:

Juguem en anglès / iniciació patinatge / patinatge artístic / psicomotricitat / multiesport / bàsquet/ gimnàstica rítmica / Futbol Sala

ELIT SPORTS:

1 DIA SETMANA: 17 EUROS 

2 DIES SETMANA. 29 EUROS

3 DIES SETMANA: 36 EUROS

4 DIES SETMANA: 40 EUROS

5 DIES SETMANA : 43 EUROS

Si alguna activitat s’inclou dins la competició del consell escolar i disputen partits els dissabtes, la quota augmenta 4€ a mes.

Les quotes es contemplen per dies d’activitat.

Matrícula: 10€ – aquest import s’invertirà íntegrament en millores per les activitats impartides per Elit (materials…..) i la cloenda esportiva (solament per les despeses de les activitats d’Elitsports).

Mail: info@elitsports.com

El cobrament dels rebuts es farà mensual

JUGUEM EN ANGLÈS: 

Adreçada a alumnes de P3 a 6è.

Ludoteca en anglès, berenar jugar i cantar en anglès, segur que aprenem molt!

Horari: De dilluns a divendres

INICIACIÓ AL PATINATGE:

Adreçada a alumnes de P5 i 1r

Aprendre a patinar jugant. Per atletes que no hagin fet mai Patinatge o que només portin un any.

Horari: Dilluns

PATINATGE ARTÍSTIC

Adreçada a alumnes de 2n a 6è.

El patinatge artístic sobre rodes té com a objectiu principal barrejar els moviments  de dansa amb la sincronització del moviment dels peus.

Horari: Dimarts i Dijous

PSICOMOTRICITAT

Adreçada a alumnes de P3 i P4

Els nens i les nenes aprenen a través dels sentits a rebre, elaborar i interpretar la informació que prové de l’entorn. Els nens i les nenes aprenen a través de l’experiència que li ofereix la interacció del seu cos amb l’entorn.

Horari: Dimecres i Divendres

MULTISPORT

Adreçada a alumnes de P5 a 2on

Potenciar el joc en equip, desenvolupament dels fonaments bàsics del bàsquet, handbol, vòlei, futbol sala i hoquei, amb competició d’aquests esports els dissabtes.

Horari: Dilluns i/o Dimecres 

BÀSQUET

Adreçada a alumnes de 2n a 6è

Potenciar el joc en equip, desenvolupament dels fonaments bàsics del bàsquet.

Horari: Dimarts i Dijous + PARTIT 

FUTBOL SALA

Adreçada a alumnes de 1r a 6è

Potenciar el joc en equip, desenvolupament dels fonaments bàsics del futbol sala.

Horari: Divendres

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Adreçada a alumnes de 1r a 6è

La gimnàstica rítmica és un esport que consisteix a seguir una melodia amb aparells gimnàstics. Es treballaran les cinc modalitats de gimnàstica rítmica: la corda, el cèrcol, la pilota, les maces i la cinta

Horari: Dimecres

*ACOLLIDA MATINAL: BON DIA 

Inici activitat primer dia escolar (excepte P3 que poden començar passat el període d’adaptació)

Adreçada a alumnes de P3 a 6è

Esmorzar, jugar, fer tallers…però sobretot divertir-se entre amics a la espera de l’entrada a l’escola.

Horari de 8h a 9hPreu Horari de 8h30 a 9hPreu 
1 dia/setmana17 €1 dia/setmana12 €
2 dia/setmana23 €2 dia/setmana16 €
3 dia/setmana28 €3 dia/setmana18 €
4 dia/setmana31 €4 dia/setmana20 €
5 dia/setmana33 €5 dia/setmana22 €
Esporàdics5 €Esporàdics3 €

* Els mesos de Setembre i Juny es cobrarà la part proporcional dels dies lectius

**El Bon Dia solament podran fer ús les famílies sòcies.

*** El cobrament del bon dia serà mensual. Per donar de baixa l’activitat s’haurà d’avisar amb 5 dies d’antelació.

Comissió Extraescolars