Com poder fer-se família Sòcia de l’AFA

Estimades famílies,

A continuació us detallem les passes a seguir per poder ser Soci/Sòcia de l’AFA:

  1. Realitzar el pagament de la quota de l’AFA:

Abonar la quota per curs escolar de l’AFA (35€ per unitat familiar) al número de compte ES88 0081 0334 6400 0120 4024, indicant el nom complert de l’alumne/a i el curs que realitzarà el proper any (o bé realitzar el pagament conjuntament amb els llibres de text).

2. Emplenar el full de família sòcia de l’AFA, en cas de no haver-lo emplenat mai

Per a qualsevol dubte ens podeu contactar a l correu electrònic info@ampaserradelobac.org

AFA Serra de l’Obac