Assamblea socis 18 Novembre 2015

Benvolguts socis

Us recorden que el proper dia 18 de Novembre a les 20.00h al menjador, tindrà lloc la primera assemblea de socis del curs 2015-2016 amb el següent ordre del dia:

• Aprovació acta de l’ última assemblea.
• Situació econòmica, aprovació del pressupost.
• Comissions
• Precs i preguntes.

Per poder votar a les assemblees s ́ha de estar al corrent de pagament de la quota de soci.

Moltes gracies per la vostra assistencia.