Adjudicació Servei de Menjador: Serhs

ADJUDICACIÓ SERVEI MENJADOR ESCOLAR TERRASSA

 

Com ja us vam  explicar anteriorment, un cop aprovada pel  Ple Municipal l’adjudicació a l’empresa guanyadora, Serhs Food Area SL, al novembre de 2015 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic notifica a l’Ajuntament que Arcasa-Pere Tarrés ha presentat recurs especial contra l’acord d’adjudicació i en conseqüència la tramitació queda suspesa.

El passat 19 de febrer de 2016 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va transmetre a l’Ajuntament la resolució al recurs que havia presentat Arcasa-Pere Tarrés. Segons aquesta resolució s’inadmet el recurs per manca de competència i s’aixeca la suspensió de l’adjudicació. En data 25 de febrer l’Ajuntament va redactar la resolució on es procedeix a efectuar la notificació de l’adjudicació del contracte acordada pel ple de la corporació a l’empresa SERHS, en sessió de 29 d’octubre de 2015.

En aquests moments, des del Servei d’Educació estan en converses amb Serunion i amb Serhs per procurar que el traspàs es faci de la millor manera possible per tal que el servei no resulti afectat en cap circumstància i es  valorarà en la  propera reunió de la Comissió de Menjadors.

Us anirem informant de les novetats que es vagin produint.