Acta Assemblea Gener 2020

Terrassa 28 de gener de 2020

S’inicia l’assemblea a les 17:05h a l’aula de música. (Es presenta power point acompanyant totes les explicacions de les comissions). Hi ha 14 assistents, dels quals 6 són membres AFA.

Tresoreria

La tresorera exposa el pressupost actual. Presenta l’evolució de famílies sòcies des del curs escolar 2009/2010 fins a la data i confirma que actualment un 85% de les famílies del Serra de l’Obac som sòcies de l’AFA.

S’informa que seguint els estatuts de l’associació a partir d’ara es realitzarà una assembla al curs i que es durà a terme cap al mes de Gener.

Comissió extraescolars

La comissió d’extraescolars explica les activitats que es realitzen. S’informa que la jornada de portes obertes està prevista per divendres 15 de Maig i la cloenda esportiva per divendres 29 de Maig. La publicació del dossier d’activitats pel nou curs es realitzarà cap a principis de Juny i les inscripcions entre finals de Juny principis de Juliol. Una assistent a l’assemblea es queixa de la pèrdua d’espai de certes activitats, especificant els dimecres. Comenta que quan no poden fer l’activitat ningú els avisa i s’assabenten quan van a recollir als infants (exemple gimnàs ocupat per les cadires dels concerts de Nadal).

Comissió mobilitat

La tresorera explica les accions previstes a realitzar, possible col·laboració amb festes per fer concurs de dibuix, entre d’altres.

Comissió Carnestoltes

Explica que el remolc s’ha comprat amb diners sobrants del curs passat. Comenta que per al proper curs (2021) demanaran propostes per la rua. El període de presentació de propostes serà de 3 mesos aproximadament (24/02/2020-finals de mai/ principi juny)

Comissió festes

Demanen aportacions d’idees i voluntarietat.

Comissió menjador

Assitents comentan que hi ha falta de recursos/habilitats per part del personal de monitors, quan hi ha problemes/conflictes. També comenten que truquen per informar de “xorrades” però no truquen per informar quan ha passat alguna cosa important. Manca d’informació a les famílies quan hi ha canvi ó reestructuració d’horari/ubicació als infants. En aquest cas feien referència a 2on B. Torna a sortir el tema de poder rentar-se les dents tots els infants i no només els que aportan informe del odontòleg.

JIES

Es presenten les Jies previstes segons consell esportiu Terrassa pel curs 2019/2020.

Comissió SIEI

S’explica la gran acollida que ha tingut l’activitat extraescolar inclusiva de teatre.

Comissió Coeducació

S’exposa els objectius de la comissió.

Comissió Solidària

Es presenta la nova comissió solidària. La tresorera proposa que de cada quota sòcia que pagan les famílies destinar 1€ a la Marató de TV3 o alguna entitat de barri de Terrassa. Es procedeix a votació, hi ha 11 assistents a favor que voten destinar-ho a alguna entitat de barri de Terrasssa. La selecció de l’entitat es realitzarà a través d’un concurs on es presentaran les diferents propostes i finalment es farà una votació entre totes les famílies sòcies de l’AFA. Hi ha 3 assistents voluntaris per fer-se càrreg d’aquesta comissió

Comissió Avantatges Famílies Sòcies

APP/>WEB AFA – Es comenta la necessitat d’adaptar la web del AFA per versió mòbil. S’exposa la possibilitat de crear una APP de l’AFA amb un cost anual de 170€, es fa votació, hi ha 12 assistents a favor. Després de Carnestoltes es començarà a treballar en aquest tema.

Orles – S’informa que a partir del curs 2019/2020 només es realitzarà l’orla de 6è i serà una orla única per a ambdós grups. Com fins ara, les famílies sòcies se’ls obsequiarà amb una còpia gratuïta.

Acompanyament sortides escolars – La Generalitat ha aprovat una nova llei que obliga a que totes les famílies que fan acompanyament a les sortides escolars han de ser sòcies de l’AFA. L’AFA per la seva part ha de pagar l’assegurança d’aquestes persones. Aquesta nova llei s’aplica des del curs 2019/2020.

PEPETA

S’explica en que consisteix el moviment la “Pepeta”. S’exposa la possibilitat/necessitat d’adherir-nos a la “Pepeta”, però és necessari col·laboradors. Es vota a favor, però fins la data no tenim cap representant.

S’aixeca l’Assemblea a les 18:45h

JUNTA AFA SERRA DE L’OBAC