Acta Assemblea 5 de Juny 2019

ACTA ASSEMBLEA 5 DE JUNY DE 2019

S’inicia Assemblea a les 17:02h amb un total de 13 assistents, dels quals 10 són membres ampa.

Es llegeix l’acta anterior i s’aprova.

Tresoreria

La tresorera, presenta els comptes, no hi ha cap pregunta.

C.Mobilitat

  • S’arriba a l’acord demanar segona tanca i tallar C/ La Forja i cap a munt (demanant permís prèviament).
  • Cada cop que hi hagi un incident es farà una instància informativa per que hi hagi constància (s’ha d’especificar a qui es vol que arribi)
  • Al inici de curs 2019/2020 s’anirà per classes a explicar la funció de la tanca.
  • Amb la visita a les classes també s’aprofitarà per emprendre el projecte dels dibuixos.

C.SIEI

Aquest any s’ha celebrat el dia mundial del TEA. Cada any es celebrarà un dia mundial diferent, no només TEA, ja que és una escola inclusiva.

C.Menjador

No hi ha novetats

C.Carnestoltes

Els membres ja estan pensant en la futura disfressa.

C.Coeducativa

Explicació de la comissió per part de la vocal.

C.Festes

Els membres estan enfeinats amb la preparació de la festa de fi de curs

C.Extraescolars

No hi ha hagut cap incidència ni cap baixa d’ activitat per manca d’ infants durant el curs

El proper curs no s’ofertarà cuina, ja que l’empresa vol parar durant un any.

C.Avantatges socis

Es fa arribar a tots els membres socis/es de l’AMPA, els nous estatuts, en els que hi ha varies modificacions, sent la més rellevant el canvi de denominació de l’organització  passant de AMPA a AFA.  Aquests nous estatuts  s’aproven amb unanimitat.

Oficialment ja no som AMPA, som AFA.

Per la manca de noves candidatures, s’aprova la continuïtat de la junta actual.

No hi ha preguntes.

S’aixeca la sessió a les 18:15h.

JUNTA AFA SERRA DE L’OBAC