Acta Assemblea 16 de Juny 2021

Comença l’assemblea a les 19:07 hores, amb un total de 25 persones assistents.

Primer punt

S’inicia amb l’aprovació de l’acta anterior. Ningú fa cap esmena. L’acta de l’assemblea de gener del 2021 queda aprovada.

Segon punt:

S’explica que es realitza aquesta assemblea atès que hi ha canvi de junta, tot i que en el calendari no s’hauria de fer una assemblea al més de juny, si no al gener.

Tercer punt:

S’inicia la exposició de les diferents comissions y membres de la junta.

TRESORERIA:

Laura de tresoreria exposa la situació econòmica de l’AFA.

Es mostra la taula de les despeses i pressupost d’aquest curs.

S’explica les activitats que s’han pogut fer tot i la situació COVID, i el cost d’aquestes, que a continuació cada comissió les explicarà.

S’explica que s’ha dotat de molt material a l’escola, tant material d’aula per poder fer el desdoblament dels grups classe, que donada la situació sanitària que hem viscut aquest curs, s’han hagut de realitzar.

Com a conclusió, pràcticament es queda el saldo a 0, que és el que s’havia aprovat.

Es mostra la taula de famílies sòcies i la seva evolució.

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS:

La comissió d’extraescolars exposa que aquest curs s’han fet 13 activitats extraescolars.

Degut a la situació COVID s’han fet només aquelles activitats en que s’han pogut mantenir la normativa COVID.

S’ha pogut realitzar la cloenda esportiva en un format diferent a l’habitual.

S’informa que actualment s’està fent el casalet i en finalitzar aquest, comença el casal d’estiu, des de l’última setmana de juny fins a finals de juliol.

Es comenta que entre el 28 de juny i el 9 de juliol s’inicien les inscripcions de les activitats extraescolars pel curs 2021-22.

En un inici s’ofertaran totes les activitats extraescolars, però de cara al setembre la direcció de l’escola decidirà quines es poden fer depenent la situació sanitària i les restriccions en aquell moment.


Les JIES queden anul·lades aquest curs

COMISSIÓ MENJADOR:

S’informa dels següents punts:

Hem tingut una comunicació constant amb la coordinadora de menjador per intentar controlar les incidències i altres aspectes .

Aquest any hi ha hagut un procés de renovació de la concessió d’aquest servei , aquest està en marxa. Hi ha 4 empreses finalistes de les 9 que es van presentar. Si al setembre no s’ha acabat el procés, la nova empresa iniciaria al gener, i l’empresa actual seria la que dona el servei el primer trimestre del curs vinent.

Com cada any, aquest curs s’han seguit fent visites in situ al menjador tot i que aquest curs no ha pogut ser mensual, si no que ha estat trimestral.

També es realitza una reunió trimestral de SERHS. En que es recalca la importància del pla d’activitats, la reunió coordinació direcció/empresa per planificar l’inici del servei. També es va exposar la necessitat de presentar els monitors/es a les famílies de P3 i també es va valorar positivament que alguns grups han dinat a les aules i es planteja repetir-ho l’any vinent.

COMISSIÓ DE MOBILITAT:

S’informa que s’ha tallat el carrer La Forja en horaris d’entrada i sortida de l’escola, per iniciativa de l’ajuntament, per intentar que no s’aglutinés molta gent a les entrades i sortides. Vam exposar a l’ajuntament que tot i que les restriccions COVID es redueixin en el futur, seria bo mantenir aquest tancament el proper curs.

També s’ha tancat l’avinguda Lacetània amb unes pilones fixes, a la zona de l’escola. L’Ajuntament ha comunicat que aquest espai es pot utilitzar com a espai escolar.

S’informa que l’AFA forma part del projecte Camí escolar i el concurs que s’ha realitzat aquest curs.

COMISSIÓ DE FESTES:

Aquest curs ha estat diferent als anteriors, degut a la situació COVID.

S’ha fet una Castanyada més moderada, al Nadal es va fer la visita del patges reials, al Carnestoltes es va pagar un esmorzar als infants, per Sant Jordi es va organitzar un concurs de punts de llibre Online i es van pagar llibres i roses dels jocs florals i es va muntar una petita parada de llibres a nivell intern. La Festa de final de curs s’ha fet de forma molt diferent, ja que s’ha fet amb grups bombolla subvencionant una activitat lúdica de fi de curs amb inflables a l’escola.

COMISSIÓ COEDUCATIVA:

S’informa de les accions realitzades, una de les primers ha estat la d’incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal a l’acció de l’AFA. També s’ha fet sensibilització en dates assenyalades com el 25N, l’11F i el 8M.

El projecte més gran que s’ha pogut fer aquest curs ha estat el de pintar un mural feminista a la paret del pati de l’escola. S’ha fet de forma participativa i creació artística per part dels infants.

Es mostra un vídeo de les accions de la comissió.

COMISSIÓ CARNESTOLTES:

S’informa que la pandèmia ha limitat molt les accions. Tot i això s’ha buscat la participació fent un concurs de disfresses online amb uns premis per les millors disfresses.

COMISSIÓ SOLIDÀRIA:

S’exposa que s’han realitzat varies actuacions. Una d’elles va ser la de col·laborar amb una associació i que aquesta associació l’escollís la comunitat educativa. Les dues propostes que van arribar van ser la de l’associació Síndrome Phelan-McDermid i Terrasaharaui. Quedant escollida la primera d’aquestes dues. Es va fer un donatiu d’1 Euro per cada família sòcia de l’AFA. També es va fer difusió de la campanya Xocolatada solidaria contra el càncer infantil; i es va col·laborar amb l’esplai Tremola i la ONG Nit Màgica amb la recollida de llibres per Sant Jordi.

COMISSIÓ SIEI:

S’informa que es va crear aquesta comissió amb els propòsits d’apropar la SIEI a la comissió educativa, treballar per millorar les carències, assessorar a noves famílies de l’escola i incloure l’alumnat SIEI a les extraescolars.

També s’ha creat l’activitat extraescolar de Teatre des del curs 2019-20

COMISSIÓ AVANTATGES FAMÍLIES SÒCIES:

S’exposa l’implementació de l’APP de l’AFA i pensem que aquesta està sent útil. També s’exposa l’obsequi que s’ha lliurat de manera gratuïta aquest inici de curs per a tots els infants de famílies sòcies de l’AFA, un porta entrepans.

També hem incorporat el carnet de família sòcia mitjançant l’APP i també s’exposa que a la web tenim exposats els descomptes dels que podem gaudir en comerços i botigues.

A l’inici de curs ens vam plantejar com fer les xerrades i jornades familiars. Tot i això vam intentar fer xerrades Online amb una assistència satisfactòria i amb una valoració positiva per part nostra i dels assistents. Les Jornades Familiars no s’han pogut dur a terme degut a les restriccions Covid.

També oferim, com cada curs, les orles, però aquest curs només es lliuren al grup de sisè, tal i com es va aprovar.

També s’ha ofert un curs d’informàtic. En un inici es va fer un sondeig, en que hi va haver moltes famílies interessades, després es van matricular unes 12 famílies. La participació ha estat baixa, esperem que de cara a futurs cursos puguem millorar la participació.

Exposem que la funció dels delegats/es ha estat molt positiva i creiem que ha estat molt bo i positiu pels infants i les famílies de l’AFA.

Aquest curs s’ha decidit ampliar els nostres canals de comunicació, millorant la web, l’App i iniciant-nos de manera conjunta amb l’escola a les xarxes socials amb Instagram.

NOVA JUNTA AFA.

Només hi ha una candidatura pel que no hi ha votació.

Els membres de direcció de la Nova Junta de l’AFA seran:

Sots-president

Abel Ortega

Secretaria

Maite Fontanet

Tresorer

Cèsar Azuara

President

Joan Puig

TORN DE PRECS I PREGUNTES:

No hi ha cap pregunta.

La presidenta aixeca la sessió a les 20:12h. de la nit, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.

JUNTA AFA SERRA DE L’OBAC