Acta Assemblea 14 de Gener 2021

L’assemblea s’inicia el dia 14 de gener de 2021 a les 18:35  online

L’acta anterior s’ha enviat via mail. No s’exposa  cap esmena. Queda aprovada.

S’inicia amb 22 Assistents.

Es demana fer precs i preguntes al final. Si hi ha alguna cosa important preguntar-ho al chat de l’aplicatiu.

Mireia inicia l’assemblea presentant als membres de la junta.

Tresoreria.

Saldo curs anterior 7.994 euros en positiu, Aquest saldo és principalment degut a la situació covid, que no va permetre fer totes les activitats planificades. 

Saldo total aquest curs 21/21 = 16.068,50 Euros

S’explica la reorganització pressupostària, donat que aquest curs no es realitzaran tantes activitats per la situació sanitaria. S’amplia la dotació a l’escola de 5.500 del curs passat a 10.600 euros per aquest curs.

Mitjançant un qüestionari es fa una votació per aprovar o no el pressupost.

Resultat 100% vots a favor d’aprovar el pressupost.

S’exposa que aquest curs tenim 344 famílies, de les quals  266 famílies són sòcies (77% del total).

Activitats extraescolars:

S’exposa les activitats que s’han  pogut iniciar a l’octubre.

Actualment hi ha 160 alumnes inscrits a les activitats.

Les activitats segueixen estrictament les mesures establertes per departament de salut. Els possibles canvis en les mesures sanitàries es publiquen a la web/app i mitjançant delegats/es.

La jornada de portes obertes i cloenda esportiva estem pendents de l’evolució de la situació sanitaria, però es preveu que no es podran fer.

Comissió mobilitat:

S’exposen les actuacions realitzades aquest curs:

S’han reparat les tanques del voltant de l’escola.

Donada la situació actual, s’ha reorganitzat el trànsit en horari d’entrades i sortides.

Donada la falta de personal, aquest curs el projecte camí escolar ha quedat una mica de costat per continuar amb ell el proper curs.

Hi ha hagut un canvi de senyalització. Al tram de via Lacetània de l’escola, a partir d’ara està prohibit circular durant tot el dia. Només per vehicles d’emergència i autoritzats com els de mercaderies…

Carnestoltes:

Degut  a la pandèmia aquest any és molt complicat. S’intentarà que les persones siguin actives i es disfressin. Enviant fotografies de les disfresses, la millor disfressa podria entrar a formar part de les opcions de cara al proper curs.

Comissió de festes:

Molt condicionada per la situació Sanitaria actual, que impedeix que es puguin realitzar les activitats programades altres cursos de forma normal.

Aquest curs s’ha fet un concurs de fotografia de la tardor i es van repartir castanyes als infants. També hi ha hagut patges abans de les festes de Nadal.

De cara al que queda de curs es planteja fer un concurs per sant Jordi, via Online.

S’està pendent de la situació  i la seva evolució per veure si es pot fer alguna activitat.

Comissió Menjador:

Aquest curs no està permès fer visites en persona al menjador, però si que s’està fent un seguiment. Els menús es publiquen a la web/app.

Aquest curs hi ha una app de l’empresa que gestiona el menjador des de la que es pot comprar tiquets de menjador i fer varies gestions, com avisar que un infant no assistirà.

Els preus han pujat  a 6,07 Euros fixos i si és esporàdic 6,37 Euros.

Comissió SIEI

Ara mateix una comissió que esta parada perquè no té vocal.

JIES:

Jornades esportives. En principi es pensava fer-les, però ara mateix estan anul·lades per la situació sanitaria.

Comissió coeducativa:

Es fa menció del que és la coeducació, com a una igualtat real d’oportunitats. Des de la comissió intentem potenciar que a l’escola s’utilitzi un llenguatge inclusiu, i s’intenta  arribar a tots els infants. Estem pendents de si es podrà realitzar algun taller, però  no ho sabem. També  s’està valorant poder fer-ho online.

Comissió solidària:

Comissió iniciada a l’última assemblea.

La primera intervenció d’aquesta comissió  ha estat la donació d’un Euro de cada família a una associació. Aquesta associació ha estat escollida en una  votació realitzada per les famílies sòcies de l’AFA, entre les associacions proposades pels mateixos socis/es i presentades a la votació.

Avantatges socis:

S’exposen els avantatges i es recorda que cada curs es dóna a cada infant un obsequi al donar-se d’alta com a soci.

S’explica que s’oferirà un taller de formació online. Aquest taller té l’objectiu d’intentar ajudar a les famílies que no tenen coneixements sobre noves tecnologies com videotrucades, aplicatius… Inscripcions a partir del 18 de gener. 

S’exposa la proposta d’iniciar el carnet família sòcia a l’APP. És a dir, que les famílies podran tenir el carnet de soci/a de l’AFA online a la mateixa APP i cada progenitor podrà tenir el seu en el seu mòbil.

Actualment hi ha 165 descàrregues de l’APP Android i 30 d’Apple. Es passa pel chat l’enllaç per fer la votació per aprovar o no l’opció de fer servir el carnet online a l’APP.

En aquest moment hi ha 24 presents a l’assemblea. La votació és del 100% de vots a favor.

S’explica el projecte delegats/es de classe. S’informa que esta funcionant molt bé.

Calendari eleccions nova junta:

Es comenta que cada 2 cursos s’han de fer eleccions i exposem que portem varis anys com a junta a l’AFA i que aquest serà el nostre darrer curs. Seria bo que s’incorporessin nous membres a l’AFA.

Es farà una assemblea per a fer aquestes eleccions i serà el proper 16 de juny de 2021.

Torn obert de paraules:

-Un soci pregunta a la comissió d’extraescolars. Comenta que a la rebuda del matí (bon dia), es troben varis pares/mares, que els infants (sobretot els petits) van directament a jugar a fora del pati, i demanen si seria possible saber si segueixen algun protocol pel que els fan anar directament al pati.

Sergi exposa que des de Elitsport segueixen la normativa de sanitat. Hi ha un responsable de Bon dia, què és el que decideix si estan al aire lliure o si les inclemències meteorològiques fan que hagin d’estar a dintre de l’escola. El Sergi comenta que se li envií per mail la petició i que ell l’exposarà a l’empresa organitzadora per saber com es pot consensuar. En principi donat que aquests infants no són grup bombolla, la primera instrucció és que si és possible estiguin al aire lliure.

La Mireia afegeix que donades les baixes temperatures d’aquesta setmana en principi han estat al menjador separats per taules.

Una mare exposa que a la seva filla li deixen escollir si es vol quedar a fora o a dintre de l’escola.

-Un pare pregunta a què es refereix a l’anterior acta, per saber què és el moviment Pepeta. La Mireia exposa que s’inicia fa 2 cursos i que és un moviment que lluita per una escola de pública i de qualitat. Hi ha diferents comissions, una comissió de menjador, una de mobilitat, una comissió de famílies amb NEE i una comissió general, que organitza actes reivindicatius, festa cultural… Cada comissió lluita per millorar la situació dels infants en les escoles públiques com lluitar per la municipalització dels menjadors escolars, lluitar perquè no hi hagi escoles en barracons, etc. És un moviment municipal. La nostra AFA no hi té cap representant, ja que no va sortir cap persona amb disponibilitat per poder entrar a dedicar temps a aquest moviment. Per això no tenim cap representant a la Pepeta.

-Una mare exposa que al voltant de l’escola sempre hi ha hagut problemes de mobilitat amb els cotxes…que al posar la tanca, hi ha molts cotxes que aparquen a sobre de la vorera i ho troba perillós. Comenta si hi ha alguna previsió de seguir ampliant la zona tancada o alguna actuació.

Mireia exposa que som molt conscients de la situació. Explica que ja fa uns anys es va parlar de l’opció de posar pilones amb l’Ajuntament, perquè els cotxes no puguin pujar a la vorera. Tot i això, l’ajuntament prefereix d’inici no posar pilones i fer-ho mitjançant la conscienciació de les famílies. Som conscients, però és difícil de treballar aquest assumpte. 

La presidenta aixeca la sessió a les 19:46h, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.

El Secretari               La presidenta

Cesar Ramirez Mireia Loncan