A l’escola a peu, en bici, en bus i en metro, MOLT MILLOR!!!