1era. Assamblea socis 2016-2017. 09 Novembre 20.30h

Primera assemblea de socis del curs 2016-2017 el proper dia 09 de Novembre a les 20.30h al menjador, amb el següent ordre del dia:

● Aprovació acta de l’ última assemblea.

● Situació econòmica, aprovació del pressupost.

● Presentació de la nova comissió de Carnestoltes.

● Resta de comissions.

● Precs i preguntes.

Per poder votar a les assemblees s ́ha de estar al corrent de pagament de la quota de soci.